— Řád —

POVINNOSTI HRÁČE PŘI ÚPRAVĚ KURTU

1.  Hráč je povinen před zahájením hry kurt řádně nakropit vodou.

2. Pokud dojde během hry k vysychání kurtu vlivem vysoké teploty a sucha, je nutné hru

    přerušit a kurt znovu řádně nakropit vodou.

3. Po skončení hry je hráč povinen srovnat celý dvorec dřevěným hráblem a zahladit

    případné nerovnosti vzniklé při hře.

4. Pokud dojde při rovnání dvorce hráblem k vytažení hrudky škváry, je nutné ji sebrat a

    odstranit z kurtu.

5. Po srovnání kurtu hráblem je hráč povinen celý kurt zamést síťovačkou.

6. Při zametání síťovačkou je nutná opatrnost při přechodech u lajn, aby nedošlo k jejich vytržení.

7.  Na závěr je hráč povinen celý kurt opět řádně nakropit vodou, zavěsit síťovačky na

    jejich místo a hrábla uklidit k oplocení.

8. Před odchodem povolit síť na kurtu do mírného prověšení, aby nedocházelo k přepínání

    ocelového lanka sítě.


V Buchlovicích dne 30. 4. 2017


                                                                                                                   Ing. Libor Michálek

                                                                                                                           jednatel TKB